Dette imprint ble sist oppdatert den mai 29, 2024.

Eieren av dette nettstedet er:

M-K Renhold AS AS
Ryggeveien 96, 1528 Moss
Norge
E-post: michael@mkrenhold.no
Telefonnr: 97300256
MVA ID: 925408034

Juridisk(e) representant(er) for M-K Renhold AS AS:

Michael Olsen

1. Generelt

1.1 Vi er registrert på Brønnøysundregistrene med lisens- eller registreringsnummeret:

1.2 Navnet på vår tilsynsmyndighet er:

Datatilsynet

Vi er ikke villige eller forpliktet til å delta i tvisteløsningsprosedyrer for en forbrukervoldgiftsnemnd.

2. Følgende informasjon er obligatorisk i henhold til tysk lov.

2.1 Die Eigentumsanteile der Gesellschaft (Aktienkapital), die von ihr ausgegeben wurden:

90000